Pożyczka pod zastaw nieruchomości-szczególne warunki na jakich jest przyznawana


Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest w minionym czasie bardzo znanym tematem. Porady na jej temat bywają jednakże skrajne. Swój nieprzychylny klimat zawdzięcza przede wszystkim informacjom medialnym, jakie to ostrzegają przed rzekomymi minusami, jakie to się z nią wiążą. Uprzedzają przed nierzetelnymi pośrednikami, którzy pod przykrywką przyznawanych pożyczek przechwytywali mieszkania biednych osób.

Prawda jest jednakże trochę bardziej skomplikowana niż w schemacie ubodzy pożyczkobiorcy i źli pożyczkodawcy. W każdej sferze życia mamy do czynienia z patologiami a co za tym idzie nie możemy oceniać w sposób ogólny określonego zjawiska. Standardowa pożyczka pod zastaw mieszkania jest całkowicie pewna pod warunkiem, że każda z podpisujących umowę stron ma świadomość precyzyjnie na co się decyduje.

Pożyczki pod zastaw mieszkań są udzielane przez podmioty prywatne (typowe kredyty hipoteczne w ich przeciwieństwie są (udzielane przez banki). Umowa pożyczki opiera się na regule swobody zawierania umów przez równorzędne podmioty, która to reguła mieści się polskim KC. Strony ustalają, że 1-a ze stron udziela pożyczki w danej wartości a 2ga strona zobowiązuje się ją zwrócić w danym czasie, razem z dodatkowymi odsetkami i kosztami.

Z racji tego, że osobisty inwestor nie dzierży przywilejów banku (np. nie ma możliwości weryfikować pożyczkobiorcy w BIK). Ubezpiecza się wobec tego poprzez dokonanie zapisu w księgach wieczystych nieruchomości. Pożyczka pod zastaw nieruchomości to stosunkowo prosta struktura od strony prawniczej.