Kredyt dla bezrobotnych - najlepsze rozwiązanie dla zadłużonych


W chwili obecnej w naszym własnym państwie stopień bezrobocia plasuje się niestety na dość wysokim stopniu (w obecnej chwili jest to blisko dwanaście procent). Trudno mówić o rzetelności danych jednak możemy przyjąć, że są one zbliżone do rzeczywistości. Sytuacja ludzi nieposiadających pracy jest o tyle kłopotliwa, że z jednej strony nie posiadają zarobków a z 2-giej nie mają szansy zaciągnąć jakiegokolwiek zobowiązania posiadając jedynie zasiłek dla bezrobotnych. Jednak w ostatnim czasie pokazał się na rynku usług finansowych nowy produkt kredytowy tzw. kredyt dla bezrobotnych.

Jest to na pewno dobra wiadomość dla każdej osoby, która nie ma pracy a nadchodzą u niej nagłe koszty np. konieczność naprawy piecyka grzewczego. Kredyt dla bezrobotnych to szczególny rodzaj kredytu a któregoż uzyskanie łączy się z zespołem wymogów które to trzeba wykonać. W pierwszej kolejności wypada stwierdzić, iż tego rodzaju kredyt to typowe zobowiązanie prezentowane na bazie zatwierdzonego oświadczenia. Jest zrozumiałym bowiem, iż ze względów obiektywnych poświadczenia o przychodach pozyskać nie może. W zatwierdzonym oświadczeniu, własnym podpisem potwierdzamy stan faktyczny np. oświadczamy, że z umowy zlecenia każdego miesiąca osiągamy sumę 2 tys. złotych przychodu na rękę. (umowy cywilne nie są brane pod uwagę w bankach w trakcie starania się o pożyczkę).

Kredyt dla bezrobotnych jest dostępny również dla osób które to nie mają formalnego potwierdzenia zatrudnienia. Nie czarujmy się, wielu naszych rodaków pracuje ale odbywa się taki proceder bez odprowadzania jakichkolwiek składek.