Pożyczki pod zastaw działki - najistotniejsze rzeczy jakie powinieneś wiedzieć podczas zaciągnia


Pożyczki pod zastaw działki to idealny sposób żeby w stosunkowo okrojonym czasie uzyskać pokaźną kwotę gotówki. W minionym czasie stały się one coraz bardziej znane a krąg zadowolonych nabywców wzrasta w stałym rytmie.

Jakie wytyczne powinno się osiągnąć aby pozyskać interesującą pożyczkę pod zastaw działki? W 1szej kolejności wypada określić, że trzeba być właścicielem określonej partii obszaru tj. parceli. Dzierżone przez nas uprawnienie do nieruchomości winno być stwierdzone aktem notarialnym a w dziale II ksiąg wieczystych powinniśmy figurować jako jedyni posiadacze (wówczas gdy jest paru współwłaścicieli to niezbędna jest ich zgoda przy podpisywaniu umowy).

W przypadku pożyczki pod zastaw działki, idealna okoliczność to taka w której parcela nie jest obciążona jakimkolwiek prawem jednostek 3-ich (np. służebność drogi koniecznej albo obciążenie hipoteczne w sekcji IV KW).

Od wartości zastawianej nieruchomości jest zależna ostatecznie kwota przyznawanej pożyczki pod zastaw działki. Na przykład jeśli jest to parcela budowlana to jej wartość jest relatywnie wyższa niźli np. obszaru rolnego. Z tego powodu inwestor jest skłonny użyczyć pożyczki w wiekszej wartości z racji tego, że zabezpieczenie spłaty jest równie trwałe.

Pożyczka pod zastaw działki jest całkowicie bezpieczna bowiem do podpisania i potwierdzenie warunków umownych dochodzi w kancelarii notarialnej. Dzięki temu każda ze stron uzyskuje gwarancję, że wszystkie sprawy od strony prawniczej zostaną zrobione z właściwą starannością.