Pożyczka pod zastaw - pieniądze dla zadłużonych


Pożyczka pod zastaw to osobliwego typu umowa, której zasadnicze zasady są wyznaczone w przepisach kodeksu cywilnego. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na bazie, której 1-a ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać na pożyczkobiorcę własność konkretnej sumy gotówki lub rzeczy określonych co do rodzaju (np. 20 ton węgla, 2 tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać tę samą liczbę pieniędzy lub rzeczy opisanych co do gatunku i tej samej jakości. Oprócz tego umowa pożyczki, której kwota wykracza ponad 500 złotych powinna być zatwierdzona pismem.
http://contains4xzw.blog.wox.cc/entry20.html
Niezależnie od tego na bazie zasady swobody umów strony umowy posiadają możliwość dodać następne warunki. Na ogół są to odsetki, które to otrzymuje pożyczkodawca. Ich wysokość jest przeróżna i każda osoba która decyduje się na zaciągnięcie pożyczki winna zwracać szczególną uwagę na ten aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest specyficznym typem umowy. pozyczki prywatne wroclaw

Na jej bazie pożyczkodawca, jakim jest prywaty inwestor oferuje określoną sumę pieniędzy (z reguły są to kwoty mniej więcej kilkudziesięciu tyś zł) a pożyczkobiorca zobowiązuj się pozyskaną pożyczkę oddać wraz z doliczonymi odsetkami za okres w jakim będzie zarządzał środkami finansowymi. Jest jasnym, iż osoba z długami nie ma należytej historii kredytowej a w związku z tym typowej pożyczki lub kredytu w agencji bankowej nie uzyska. Dlatego też prywatny inwestor pragnąc ubezpieczyć zwrot udzielonej pożyczki tworzy zabezpieczenie przez dokonanie wpisu na hipotece zastawianej nieruchomości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej liczby ludzi jedynie dostępną.